En voi katsoa kaikkia ohjelmia EU:n alueella, vaikka olen vahvistanut kotipaikkani Suomeen