Problemet löst: Det går inte att se på Arenan via Chromecast